Skip to content

Šta ne smete zaboraviti u slučaju saobraćajne nezgode

U tekstu koji sledi ćemo ukazati na neke od najbitnijih stavki koje se u jednoj stresnoj situaciji, kao što je saobraćajna nezgoda, neretko zaborave.

Mislite i o drugim učesnicima u saobraćaju

U slučaju saobraćajne nezgode, dužni ste da propisanom signalizacijom obavestite ostale učesnike u saobraćaju o postojanju vozila i drugih prepreka na putu. Upozorite sva lica da se sklone sa kolovoza kako ne bi dodatno ometala saobraćaj, bila povređena ili uništavala tragove nezgode.

u slučaju saobraćajne nezgode

Oprezno sa pružanjem pomoći povređenim licima

Obavezno pozovite policiju i hitnu pomoć u slučaju da ima povređenih lica. U skladu sa znanjima, sposobnostima i mogućnostima pružite pomoć povređenima. Nemojte to činiti ukoliko niste sigurni u svoje znanje, kako ne biste dodatno pogoršali njihovu situaciju.

Napravite detaljan fotografski zapis

Obavezno fotografišite mesto saobraćajne nezgode, pre nego što vozilo bude uklonjeno, i ne zaboravite da fotografišete i oštećenja na automobilu. Dodatno, možete napraviti i video zapis.

Prepreke na putu

Prepreke se sa kolovoza moraju ukloniti ukoliko one ugrožavaju odvijanje saobraćaja, odnosno ako preti opasnost od novih saobraćajnih nezgoda. Ukoliko je jedna od prepreka i Vaš automobil, nikako to ne činite pre nego što napravite detaljan fotografski zapis, odnosno pre nego što dođe policija.

Procena materijalne štete

Ukoliko niste sigurni i ne možete da procenite kolika je materijalna šteta bolje je da pozovete policiju nego da imate problem sa nadoknadom štete kod osiguravajuće komppanije.

Proverite da li ima očevidaca

Ukoliko ima očevidaca uzmite i njihove podatke (ime, prezime, kontakt) kako bi i oni mogli dati izjavu. Ovo je nešto što se u takvoj situaciji često zaboravi, a može biti od velike pomoći.

Razmenite sve neophodne podatke

Podaci koje je potrebno uzeti od drugog učesnika saobraćajne nezgode, pored imena i kontakta su registarski broj vozila, naziv osiguravajućeg društva, broj polise i vreme trajanja osiguranja.

Uzmite potpisan primerak evropskog izveštaja

Savetujemo da nikako ne odlažete popunjavanje evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i ne zaboravite da primerak koji uzimate od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi mora biti potpisan da bi bio validan.