Skip to content

Izjava o pristupačnosti

TotalEnergies Marketing Serbia doo preuzima obavezu da omogući pristup svojim internet, intranet i ekstranet veb sajtovima, kao i svojim softverskim paketima, u skladu sa članom 47. zakona br. 2005-102 od 11. februara 2005. godine.

U tu svrhu sprovodi sledeću strategiju i mere:

Ova izjava o pristupačnosti važi za www.totalenergies.rs

Status usklađenosti

Veb sajt www.totalenergies.rs je delimično usklađen sa opštim smernicama o pristupačnosti (RGAA), verzija 4.1, usled nesaobraznosti i izuzeća navedenih u nastavku.

Rezultati testiranja

Veb sajt www.totalenergies.rs je projektovan korišćenjem TotalEnergies platforme za izradu veb sajtova, koja omogućava kompaniji TotalEnergies da napravi veliki broj veb sajtova iz iste strukture. Sve komponente koje se mogu objaviti sa ove platforme za izradu veb sajtova vidljive su iz demonstratora.

Na platformi za izradu veb sajtova izvršeni su odgovarajući radovi u vezi sa pristupačnošću, što znači da struktura svih veb sajtova koji su na njoj projektovani ima isti nivo pristupačnosti kao i demonstrator.
Sprovođenje RGAA provere usklađenosti za svaki od 194 veb sajtova (a biće ih više) napravljenih pomoću platforme za izradu veb sajtova predstavlja nesrazmerno opterećenje.

Stoga je provera usklađenosti koju je sprovodila kompanija Atalan bila izvedena na demonstratoru, oglednom veb sajtu platforme za izradu veb sajtova. Pokazalo se sledeće:

 • ispunjeno je 76% kriterijuma smernica RGAA verzije 4.1.

Treba napomenuti da provera nije obuhvatala proveru uredničkog sadržaja veb sajta (članaka, vesti, događaja itd.). Da bi se garantovao odgovarajući nivo pristupačnosti za urednički sadržaj, kompanija Total je sprovela sledeće mere:

 • potvrđeno je da interfejs za uredničko ažuriranje omogućava pristupačno otpremanje sadržaja i integraciju sistema pomoći za pristupačan unos;
 • sva pravila uredničke pristupačnosti objedinjena su u vodiču za doprinos, koji je dostavljen uredničkim timovima;
 • održane su radionice za podizanje svesti o uredničkoj pristupačnosti.
 • Izvršene su nasumične i digitalno upravljane provere pristupačnosti uredničkog sadržaja veb sajtova projektovanih na platformi za izradu veb sajtova, sa upozorenjima za menadžere veb sajtova u slučaju identifikovanja nepristupačnog sadržaja.

Nepristupačan sadržaj

Informacije o neusklađenosti

Tokom provere pristupačnosti demonstratora, identifikovani su sledeći kriterijumi za neusklađenost:

 • 1.2.    Da li je tehnološka podrška na ispravan način zanemarila svaku dekorativnu sliku?
 • 2.1.    Da li svaki onlajn okvir sadrži naslov okvira?
 • 3.2.    Da li je na svakoj veb stranici kontrast između boje teksta i boje pozadine dovoljno izražen (osim u posebnim slučajevima)?
 • 3.3.    Da li su na svakoj veb stranici boje korišćene u komponentama interfejsa ili grafičkim elementima sa informacijama u dovoljnom kontrastu (osim u posebnim slučajevima)?
 • 7.1.    Da li je, u slučaju potrebe, svaki skript kompatibilan sa tehnološkom podrškom?
 • 7.3.    Da li je moguće svaki skript kontrolisati pomoću tastature, kao i svih pokazivačkih uređaja (osim u posebnim slučajevima)?
 • 8.7.    Da li je na svakoj veb stranici svaka promena jezika naznačena u izvornom kodu (osim u posebnim slučajevima)?
 • 8.9.    Oznake na svakoj veb stranici ne bi trebalo koristiti samo za svrhe prezentacije. Da li se ovo pravilo poštuje?
 • 9.1.    Da li su informacije na svakoj stranici strukturirane odgovarajućim korišćenjem naslova?
 • 9.2.    Da li je struktura na svakoj stranici dosledna (osim u posebnim slučajevima)?
 • 10.1.    Da li su korišćeni opisi stilova za kontrolu prezentacije informacija na veb sajtu?
 • 10.10.    Informacije ni na jednoj stranici ne bi trebalo prikazivati samo preko oblika, veličine ili pozicije. Da li se ovo pravilo primenjuje na smislen način?
 • 11.9.    Da li je naslov svakog dugmeta u svakom obrascu relevantan (osim u posebnim slučajevima)?
 • 11.13.    Može li se rezultat obrasca za unos automatski popunjavati, kako bi se olakšao unos korisničkih podataka?
 • 13.3.    Da li na svakoj stranici, u slučaju potrebe, svaki dokument za preuzimanje ima pristupačnu verziju (osim u posebnim slučajevima)?

Izuzeci za nesrazmerno opterećenje

 • Ispravljanje grešaka prilikom provere ispravnosti koda (kriterijum 8.2.) kvantifikovano je i procenjeno kao nesrazmerno opterećenje u aktuelnim uslovima platforme.
 • Sledeće komponente dostupne na platformi za izradu veb sajtova (imajte na umu da ovaj veb sajt ne mora nužno da sadrži ove komponente) nisu proverene zato što se retko koriste, odnosno nisu ispravljene jer je ispravljanje predstavljalo preveliko opterećenje u poređenju sa učestalošću korišćenja ovih komponenti:
  • audio blok (retko se koristi, nije funkcionalan)
  • klizač za publikacije (retko se koristi, planira se izbacivanje)
  • uporedna tabela (retko se koristi, planira se ponovno projektovanje)
  • uslovno istraživanje (retko se koristi, nije funkcionalno)
  • stranica sa listama koje se mogu filtrirati (nesrazmerno opterećenje)

Sadržaj koji ne podleže obavezama u pogledu pristupačnosti

 • Alatka Tealium za upravljanje kolačićima
 • AddThis dugmad za deljenje
 • Sistem Google ReCaptcha
 • Damdy (Wedia) video plejer

Utvrđivanje ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je utvrđena 12. 4. 2021.

Tehnologije korišćene za realizaciju www.totalenergies.rs

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Okruženje za testiranje
Provere vizuelizacije sadržaja izvršene su na osnovu kombinacija iz referentne baze smernica RGAA 4.1, sa sledećim verzijama:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Alatke za procenu pristupačnosti

 • Color Contrast Analyser
 • Firefox razvojne alatke
 • Web Developer (Firefox proširenja)

Stranice demonstratora nad kojima je izvršena provera usklađenosti.
Uzorak na kojem je izvršena provera obuhvata obavezne stranice definisane u RGAA.

 1. Početna stranica
 2. Kontakt
 3. Pravno obaveštenje
 4. Pristupačnost
 5. Mapa sajta
 6. Naslovna stranica sa jednom vezom (vrteška)
 7. Digitalni dijagram
 8. Blokovi provere
 9. Pratite nas
 10. Poslovni članak
 11. Stranica sa vestima
 12. Lista sa vestima
 13. Rezultati pretrage koji sadrže termin „TotalEnergies“
 14. Najčešća pitanja
 15. Prezentacija TotalEnergies platforme za izradu veb sajtova

Povratne informacije i kontakt
Ako ne možete da pristupite nekom sadržaju ili usluzi, obratite se nadležnoj osobi veb sajta www.totalenergies.rs radi preusmeravanja na pristupačnu alternativu ili dobijanja sadržaja u drugom obliku.

Pravna sredstva

Koristite ovaj postupak u sledećem slučaju.
Obavestili ste menadžera veb sajta o nedostatku pristupačnosti koji vam onemogućava pristup sadržaju ili uslugama na portalu, a niste dobili zadovoljavajući odgovor.