Skip to content

Šta predstavlja Folia?

Folia je revolucionarno rešenje u obradi metala.

Linija proizvoda Folia predstavlja tečnost rastvorljivu u vodi na bazi BIO POLIMERA za obradu metala koji ne sadrži emulgatore niti mineralno ulje. Odlikuju je izvanredna svojstva hlađenja i podmazivanja. Namenjena je obradi različitih vrsta metala (obojenih i neobojenih), pogodna kako za srednje teške operacije tako i za najteže mašinske operacije.
Folia proizvodi su razvijeni sa ciljem da pruže bolji učinak kako za operatera tako i za životnu sredinu. Upotrebom Folia proizvoda značajno se produžava životni vek alata koji se koriste prilikom obrade.

Primena Folia tečnosti za obradu metala

Linija proizvoda Folia je prilagođena sledećim operacijama obrade metala:

Struganje Bušenje Glodanje Urezivanje navoja Brušenje
Štancanje Sečenje Savijanje Rezanje Provlačenje

Koje su prednosti Folia proizvoda?

Folia predstavlja prvu i jedinu vodo rastvorljivu tečnost za obradu metala koja ne sadrži mineralno ulje niti emulgatore i koja je razvijena korišćenjem pionirske tehnologije i u čijoj formulaciji je klasično mineralno ulje uspešno zamenjeno BIO POLIMERIMA.

Produžen životni vek alata – omogućava do 30% uštede u budžetu za alat koji se troši prilikom procesa obrade metala i smanjuje broj zaustavljanja mašine usled čišćenja. Duži interval zamene – tečnost se menja znatno ređe u poređenju sa standardnim tečnostima za obradu metala i dolivanje se vrši po potrebi u skladu sa kontrolom koncentracije refraktormetrom. Omogućava sniženje potrošnje i ukupnih troškova. 
Folia je bazirana na sirovinama koje su obnovljive i bezbedne za životnu sredinu. Proizvodi iz Folia asortimana nisu obeleženi kao opasni (nema piktograma).
Folia ne poznaje ograničenja po pitanju tvrdoće vode. Povećanje produktivnosti – operater može napraviti više obradnih komada za kraći vremenski interval u poređenju sa standardnim tečnostima za obradu metala.
Obezbeđuje komadima odlične završne obradne karakteristike. Lakše odmašćivanje.
Transparentna tečnost omogućava operateru kontrolu nad obradnim procesom. Duži vremenski period zaštite komada od korozije.
Nema dima i ne dolazi do pojave penušanja. Čistije mašine, podovi nisu klizavi. Rizik od povreda za operatera koje nastaju prilikom pada je znatno manji.
Nema neprijatnog mirisa – karakterističnog za pogone u metaloprerađivačkoj industriji. Folia u formulaciji ne sadrži bor i štetne komponente.
Štiti gumene delove. Štiti farbu na mašinama.
Kompatibilno sa uljima za klizne staze.  

Folia linija proizvoda

Novi proizvod Folia B 7000 omogućava bolji učinak kako za operatera tako i za životnu sredinu. Dalji razvoj linije proizvoda će omogućiti primenu Folia revolucionarnih tečnosti u specifično zahtevnim granama metaloprerađivačke industrije:

  • B serija – višenamenski proizvod.
  • A serija – namenjena specijalnim legurama koje se koriste u aero industriji
  • G serija – namenjena operaciji brušenja.
  • F serija – namenjena operaciji deformacije.

Kako biste se detaljnije informisali o prednostima upotrebe Folia prozvoda, budite slobodni da kontaktirate: 

Miloš LAZAREVIĆ
Key Account Industrial Sales Serbia & Exports
+381 69 355 8004
[email protected]