Skip to content

5 tečnosti bez kojih vaš automobil ne može

Motorno ulje

Osnovne funkcije motornog ulja su podmazivanje i dodatno hlađenje motora. U slučaju nedostatka ulja u motoru postoji rizik od oštećenja. U skladu sa tim, ukoliko primetite crvenu lampicu na instrument tabli za nizak pritisak ulja, zaustavite automobil što je pre moguće, u skladu sa saobraćajnim pravilima bezbednosti.
Imajući u vidu važnost motornog ulja za rad motora, vrlo je bitno da posvetite posebnu pažnju izboru odgovarajućeg tipa ulja i njegovoj redovnoj zameni, konsultujući korisničko uputstvo za automobil. Na ovaj način omogućavate motoru da doživi svoj projektovani radni vek. U suprotnom dolazi do oštećenja agregata, kao i do skupih kvarova. 

Motorno ulje

Menjačko (Transmisiono) ulje

Menjačko ulje namenjeno je podmazivanju i zaštiti sklopa menjača, te produžavanju njegovog veka upotrebe. Kod manuelnih menjača najčešće ne postoji potreba za zamenom ulja, budući da je većina proizvođača prešla na sistem „doživotnog punjena“. Ipak, prema preporuci proizvođača (obično na servisu) treba proveravati nivo ovog fluida i po potrebi dolivati do optimalnog nivoa. Automatski menjači koriste ATF (AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID). Ova tečnost menja se u skladu sa preporukom proizvođača automobila, uglavnom na 60 ili 120 hiljada kilometara, pa savetujemo da uvek poštujete interval zamene u skladu sa preporukom proizođača.

Rashladna tečnost

Primarna funkcija rashladne tečnosti jeste da rashlađuje motor, održava radnu temperaturu i sprečava oštećenja od zaleđivanja zimi, kao i da štiti motor od korozije. Rashladnu tečnost upotrebljavate u skladu s uputstvom proizvođača i ne zaboravite da redovno proveravate nivo ovog fluida, tim pre što je to jednostavan postupak, opisan u svakom uputstvu za automobil.
Rashladna tečnost dostupna je kao gotova, fabrički razblažena mešavina ili u vidu koncentrata koji se meša sa destilovanom ili demineralizovanom vodom koja, za razliku od vode sa česme, sprečava pojavu kamenca. Informaciju o razmeri koja se preporučuje za određeno klimatsko područje možete pronaći na samoj boci.

Kočiona tečnost

Kočioni sistem predstavlja jedan od najbitnijih faktora bezbednosti vozila, pa je samim tim vrlo važno kontrolisati nivo kočione tečnosti i redovno je menjati u skladu sa preporukom proizvođača, uglavnom na 2 ili 3 godine. Savremene kočione tečnosti ispunjavaju DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 standarde. Ukoliko je neophodno dolivanje, preporuka je da to bude isti DOT standard, koji je naveden u uputvstvu proizvođača. U suprotnom možete poremetiti tačku ključanja što, u kritičnoj situaciji, može dovesti do prestanka rada kočnica.

Kočiona tečnost

Ulje za servo volan

Najčešće se koristi ATF (uglavnom DEXRON II), ali i specijalna hidraulična ulja visokog indeksa viskoznosti. Ulje za servo volan obično se ne menja, već samo doliva, pod uslovom da sistem ima posudu pomoću koje je lako utvrditi nivo ulja. Ponekad ovo nije slučaj , te se nivo ulja onda utvrđuje u profesionalnom servisu. Proveru treba vršiti u skladu sa savetima proizvođača automobila. Ako je u uputstvu za automobil propisano da ulje za servo volan treba zameniti prilikom velikog servisa, onda tako i postupite.