Skip to content

Mešanje kočionih tečnosti

Možete li pomešati dve različite kočione tečnosti i šta se dešava kada specifikacije drastično odstupaju? Odgovore na ova pitanja i mnoge korisne informacije na ovu temu za vas su pripremili dr Stevan Dimitrijević i TotalEnergies tim.

kočiona tečnost

 Drugi naziv za kočionu tečnost je kočioni fluid.

Kako i sam naziv sugeriše, kočione tečnosti se koriste u hidrauličnim sistemima za zaustavljanje vozila. To su fluidi niske viskoznosti koje moraju biti u tečnom stanju u širokom opsegu temperatura, okvirno od -50 do +200 °C.
Najpoznatije i najčešće navedene specifikacije na etiketi proizvoda nose oznaku DOT. Ova oznaka, između ostalog, govori o jednoj od najvažnijih karakteristka kočionih tečnosti, a to je tačka ključanja, odnosno temperatura na kojoj kočiona tečnost prestaje da bude efikasna. Tačka ključanja bez vlage minimalno iznosi:

 • 205 °C za DOT 3
 • 230 °C za DOT 4
 • 260 °C za DOT 5 i DOT  5.1.

Zašto je to važno? Zadatak kočione tečnosti je da prenese silu pritiska sa pedale kočnice na kočione cilindre točkova. Prilikom kočenja, javlja se velika sila trenja koja proizvodi toplotu i uzrokuje porast temperature kočione tečnosti. Ukoliko se u kočionoj tečnosti nađe nedozvoljena količina vlage, ona će pri visokim temperaturama formirati mehuriće pare i drastično će sniziti tačku ključanja. Mehurići pare su, za razliku od tečnosti, stišljivi i ne mogu preneti silu kočenja na adekvatan način, što za posledicu može imati sporo reagovanje i u krajnjoj liniji, potpuno otkazivanje kočnica.

Koje se kočione tečnosti mogu mešati?

Po hemijskom sastavu kočione tečnosti mogu biti mineralne, silikonske i sintetičke, od kojih se samo sintetičke mogu međusobno mešati. Sintetičke kočione tečnosti su:

 • DOT 3
 • DOT 4
 • DOT 5.1
 • i Class 6

Naime, sintetički fluidi su na bazi poliglikola, glikol etara i borat estara u različitim kombinacijama. Osim baze, u kočione flude se dodaju aditivi, pre svega za oksidacionu stabilnost i korozioni inhibitori. 
Standardi ne zahtevaju poseban hemijski sastav sintetičkih fluida, tako da proizvođači sa različitim osnovama i aditivima moraju samo da ispune ostale zahteve, a to su:

 • tačka ključanja, sa i bez određene količine vode 
 • viskoznost na niskim temperaturama
 • koroziona neutralnost
 • kompatibilnost sa zaptivnim materijalima*

Granične situacije upotrebe kočionih tečnosti

Dodavanjem kočionih tečnosti nižih specifikacija u višu snižava se tačka ključanja i otpornost na vlagu kvalitetnijih fluida. Ovo naročito važi za DOT 3 koji zbog toga ne treba dolivati u druge tečnosti, osim ukoliko se radi o hitnom slučaju, na primer kada treba završiti putovanje, a nema dostupne kočione tečnosti koja je već sipana u vozilo. 
U hitnim slučajevima je najbolje dodati DOT 4 jer najviše vozila koristi baš taj standard a i najmanji je uticaj ukoliko je u vozilu bilo koja druga kočiona tečnost. Uzgred, dovoljnog je kvaliteta za ABS i ESP sisteme.

DOT 4

DOT 4 je u novije vreme po osobinama, a i hemijskom sastavu “bliže” DOT 5.1 nego DOT 3.

Ako želite da poboljšate kvalitet sipanjem tečnosti viših specifikacija tamo gde je preporuka niža (na primer DOT 5.1 u DOT 3), moguće je, ali u određenim kombinacijama nije preporučljivo. Svakako je najbolje pozvati zvanični servis i proveriti eventualnu, iako retku, mogućnost da time više izgubite nego što dobijete. Bolje je redovno menjati ove tečnosti, nego ići ka višim standardima od propisanih.

Koje kočione tešnosti ne smete mešati?

Po pitanju mešanja treba naglasiti da postoje dva izuzetka od mogućnosti mešanja a to su:

 • DOT 3 – hidraulična ulja na mineralnoj osnovi, tzv. LHM+, zelene boje
 • DOT 5silikonska ulja koja nisu predviđena za mešanje ni sa mineralnim ni sa sintetičkim fluidima

Nijednu od ove dve vrste tečnosti najčešće nećete naći u modernijim automobilima, pogotovo što nisu pogodne za ABS i druge moderne sisteme za regulaciju kočenja (npr. ESP). 
DOT 3 na bazi mineralnih ulja je uglavnom vezan za dosta starije modele Citroen i Rolls Royce/Bentley vozila, pa je to jedini slučaj kada treba biti oprezan. Osnova im je na bazi „lakih“ parafinskih ulja niske viskoznosti i ne mogu se mešati ni sa DOT 5!
DOT 5 je u današnje vreme prava retkost i verovatno biste ga morali posebno naručivati.

*Ukoliko kočioni fluidi ispunjavaju poslednji standard iz 2005. godine (ISO 9425:2005), zahtev koji propisuje kompatibilnost sa zaptivnim materijalima nije neophodan.

Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan. OBAVEZNO pogledajte još sadržaja koji preporučujemo u nastavku, a za sva pitanja, nedoumice i predloge, budite slobodni da nas kontaktirate.