Skip to content

Menjačka (transmisiona) ulja: uloga, vrste i primene

Ulje za menjac

 

Sistem za prenos snage (transmisija) u automobilu podrazumeva veliki broj kontakata između metalnih površina. Uloga menjačkog (transmisionog) ulja je da podmazuje i štiti sklop menjača, olakša rad prenosnog sistema i doprinese udobnoj vožnji.

Neadekvatno podmazivanje ovog sistema, sa druge strane, dovodi do korozije i stvaranja mikro-udbljenja na važnim delovima pogonskog sklopa. Takva degradacija negativno utiče na performanse vozila i dovodi do skupih kvarova. Zato je važno koristiti odgovarajuće menjačko ulje, obavljati redovne provere i menjati ga u skladu sa preporukom proizvođača.

U osnovi, postoje dve vrste menjačkih ulja. To su ulja za manuelne menjače (MTF) i diferencijale i ulja za automatske menjače (ATF). Izbor ulja vrši se prema tipovima zupčanika u njihovim sklopovima i vrsti opterećenja. Specifikacije mogu varirati od automobila do automobila i zato je važno pratiti preporuke proizvođača, ovlašćenog servisera ili stručnjaka u ovoj oblasti.
 

Lub savetnik

Ulja za manuelne menjače i diferencijale

Zadatak menjača i diferencijala u pogonskom sistemu je da obezbede optimalnu usklađenost između broja obrtaja motora i broja obrtaja točka. Diferencijali istovremeno omogućavaju točkovima da se u krivini okreću različitim brzinama. 

Po pitanju intervala zamene, kod manuelnih menjača se u poslednjih par decenija menjačko ulje uglavnom ne menja, jer je većina proizvođača prešla na sistem “doživotnog punjenja” (engl. fill for life). No, to nije uvek slučaj. Pojedini japanski proizvođači propisuju interval zamene menjačkog ulja na 7 ili 8 godina. Kod nekih modela Honde i Chevrolet-a, interval zamene je 2 ili 3 god. Svakako, informaciju o intervalu zamene menjačkog ulja proverite u uputstvu vozila

Ono što je još važnije jeste da po preporuci proizvođača redovno proveravate nivo ovog ulja i po potrebi dolivate do optimalnog nivoa. Ovaj postupak često zahteva posebne uslove i alate, te je najbolje prepustiti ga servseru. 

Svakako, menjačko ulje treba zameniti kada se vrši neka intervencija na sklopu menjača ili kada se menja set kvačila.

Ulja za automatske menjače

Ulja za automatske menjače, poznatija su kao ATF (skraćeno od Automatic Transmission Fluid). Pored funkcije podmazivanja, ATF obavlja funkciju hidrauličnog ulja koje u složenom hidrauličnom sistemu omogućuje nesmetano uključivanje stepena prenosa.
ATF se koristi za podmazivanje automatskih prenosnika, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta.

Interval zamene ulja za automatske menjače preporučuje proizvođač vozila i on je najčešće na 60 do 120 hiljada kilometara, ali ima i izuzetaka.

Provera nivoa ovog ulja (fluida) se kod pojedinih, pretežno starijih modela automobila, obavlja pomoću fabrički integrisanog merača. Noviji sistemi automatske transmisije najčešće nemaju takav merač, te se i provera i zamena ovog fluida obavljaju u servisu. 

Ako kupujete polovan automobil, obavezno testirajte rad automatskog menjača u hladnom i toplom režimu. Raspitajte se da li je i kada menjačko ulje zamenjeno. Ukoliko prodavac ne može da vam obezbedi tu informaciju, konsultujte se sa svojim serviserom radi provere.
 

Probna vožnja

ATF koji se koristi za servo sisteme je najčešće tipa Dexron II, ali postoje i specijalna hidraulična ulja visokog indeksa viskoznosti. Svakako treba proveriti koja je preporuka proizvođača. Ukoliko je u uputstvu propisano da ovaj fluid treba menjati onda to obavezno uraditi. Ukoliko ne, održavajte nivo i pri prvim pojavama otežanog korišćenja upravljača, kao i znakova poput zujanja ili curenja hidraulične tečnosti, posetite servis, gde će ili promeniti ulje ili izvršiti popravku.

Šta se dešava ako ne zamenim ulje na vreme?

Ukoliko ne zamenite menjačko ulje prema servisnom intervalu koji preporučuje proizvođač, rizikujete ozbiljna oštećenja transmisije i drugih zupčastih prenosnika. To znači i potencijalno visoke troškove popravke i zamene delova.

Budući da transmisija funkcioniše po principu velikog broja kontakata između metalnih površina, prirodno trenje struže pokretne delove, a metalne čestice se polako akumuliraju u menjačkom ulju. Ovi faktori vremenom utiču na kvalitet podmazivanja, te ukoliko ne zamenite menjačko ulje u predviđenom intervalu, skratićete vek trajanja sistema za prenos snage.

Šta ukazuje na potrebu za zamenom menjačkog ulja?

Obratite pažnju na to kako se menjač ponaša dok menjate brzine. Proklizavanje, neprijatni mirisi nalik na paljevinu, krčanje i piskav zvuk mogu biti znak da bi menjačko ulje trebalo zameniti. Proverite da li postoji curenje jer ono može ukazivati na kontaminaciju ulja. Ukoliko je menjačko ulje u vašem automobilu potamnelo ili ima zrnastu strukturu, veme je za zamenu. Signalne lampice na instrument tabli takođe vas mogu upozoriti na pregrevanje ulja ili probleme sa transmisijom.

Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan. OBAVEZNO pogledajte još sadržaja koji preporučujemo u nastavku, a za sva pitanja, nedoumice i predloge, budite slobodni da nas kontaktirate.