Skip to content

Kako da izaberete odgovarajući nosač za bicikle?

U ovom članku nastavljamo priču o nosačima za bicikle, koju smo započeli videom pod naslovom Krovni nosač za bicikle - na šta da obratite pažnju. Krovni nosač nije jedina raspoloživa opcija za transportovanje bicikala - naprotiv. Postoje različiti tipovi nosača za bicikle, koji, u zavisnosti od modela automobila koji vozite, zahtevaju različite načine instalacije, koje ćemo vam ovom prilikom približiti kako biste mogli da prepoznate odgovarajući nosač za bicikle, za svoj automobil.

Krovni nosač za bicikle

Krovni nosač za bicikle smo već detaljno obradili u gorenavedenom videu, ali nije na odmet da se podsetimo “gradiva”. Korvni nosač za bicikle predstavlja najbezbedniju, ali i potencijalno najskuplju opciju za njihov prevoz, što ćemo objasniti u delu koji govori o manama krovnog nosača za bicikle. Međutim, bez obzira na budžet koji imate na raspolaganju, odluka o kupovini krovnog nosača za bicikle zavisi i od modela automobila koji vozite, odnosno od njegove visine.

Ako je u pitanju standardan automobil ili omanji krosover, onda je krovni nosač više nego dobar izbor. U slučaju vozila, kao što su SUV ili džip, krovni nosač ne predstavlja praktičan izbor, budući da vam visina navedenih vozila otežava postavljanje bicikla na nosač.

Ono što takođe treba da imate na umu jeste da krovni nosač uglavnom dozvoljava prevoženje maksimum 2 bicikla. To znači da, ako se odlučite za njega, možete da zaboravite na porodično uživanje u čarima biciklizma.

 

Prednosti krovnog nosača za bicikle

Krovni nosač za bicikle

 • predstavlja najbezbedniju opciju za njihov prevoz, budući da sprečava mogućnost da neko od drugih vozila na putu udari ili zakači bicikle;
 • ne blokira ni gepek automobila ni njegovu kuku za vuču;
 • čuva lak od oštećenja, budući da, kada je na krovnom nosaču, bicikl ne dodiruje krov automobila;
 • je pogodan i za prevoženje stvari, kao što su koferi, skije, kajaci ili daske za surfovanje;
 • ne morate stalno postavljati i instalirati - dobar za one koji često prevoze bicikle;
 • je pogodan za prevoz bicikala s nestandardnim ramovima, budući da se oni kače ili za prednji točak ili za viljušku prednjeg točka.

Mane krovnog nosača za bicikle

Krovni nosač za bicikle

 • ponekad zahteva dodatne delove za adekvatno pričvršćavanje istih;
 • zahteva ponekad, u zavisnosti od fizičke snage, asistenciju još jedne osobe prilikom podizanja bicikala na njega;
 • povećava otpor vazduha, a samim tim i potrošnju goriva;
 • zahteva, u pojedinim slučajevima, skidanje prednjeg točka s bicikla;
 • izlaže bicikle padavinama, ptičjem izmetu i insektima;
 • može da zahteva dodatnu investiciju, u slučaju da vaš automobil ne poseduje fabrički integrisane nosače.

 

Nosač za bicikle, za gepek

Nosač za bicikle, za gepek, predstavlja jednu od najpopularnijih opcija za transport bicikala usled svoje jednostavnosti, prilagodljivosti i finansijske pristupačnosti. Kada kažemo „prilagodljivosti“, mislimo na to da navedeni tip nosača odgovara gepeku skoro svakog modela automobila. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, koji podrazumeva metalnu konstrukciju i podesive kaiševe s metalnim kukicama na krajevima, koje se kače za procepe oko gepeka, nosač za bicikle, za gepek, lako se montira i ne opterećuje vam novčanik.

Bez obzira na već istaknutu prilagodljivost, ovaj tip nosača za bicikle najpogodniji je za sedane, kupee i kabriolete, dok kada su u pitanju karavani, hečbekovi, krosoveri i SUV-ovi, on nije idealna opcija. Ovo je zbog toga što je nosač za bicikle, za gepek, stabilniji na iskošenoj nego na ravnoj površini.

Prednosti nosača za bicikle, za gepek

Nosač za bicikle, za gepek,

 • je finansijski pristupačan i može se pronaći po ceni od 40 do 150 eura;
 • je podesiv, te odgovara većini modela automobila;
 • ne povećava otpor vazduha, te samim tim ne povećava ni potrošnju goriva;
 • smanjuje izloženost bicikala insektima.

Mane nosača za bicikle, za gepek

Nosač za bicikle, za gepek,

 • izlaže bicikle potencijalnim oštećenjima, budući da se, kada su na njemu, bicikli nalaze veoma blizu jedan drugog;
 • izlaže lak automobila potencijalnim oštećenjima, budući da se, kada su na njemu, bicikli nalaze veoma blizu gepeka;
 • otežava postavljanje bicikala koji nisu standardnog sklopa, kao što su bicikli s punom suspenzijom, tradicionalni bicikli za žene ili dečji bicikli;
 • može da oteža, u zavisnosti od modela automobila, otvaranje gepeka;
 • ne dozvoljava, kod pojedinih modela automobila, otvaranje gepeka;
 • izlaže bicikle padavinama i ptičjem izmetu;
 • najmanje bezbedna opcija, zbog fleksibilnosti podešavanja.

Nosač za bicikle, za kuku

Postoje 2 tipa nosača za bicikle, za kuku – 1 u obliku slova „S“ i 1 u obliku slova „T“. Drugi tip je postao popularna opcija u poslednje vreme i funkcioniše kao platforma na koju se postavljaju bicikli, s jednom vertikalnom šipkom koja stabilizuje gornji deo bicikala. Veliki broj navedenih tipova nosača omogućava pomeranje bicikala od gepeka kako biste mogli da otvorite isti.  

Ovaj tip nosača pogodan je za sve modele automobila koji poseduju kuku za vuču, kao i za one čiji sklop dozvoljava jednostavnu, a samim tim i finansijski pristupačnu ugradnju kuke za vuču.

Prednosti nosača za bicikle, za kuku

Nosač za bicikle, za kuku,

 • omogućava postavljanje bicikala na visini koja ne zahteva prevelike snagu i napor;
 • je jednostavan za instalaciju, a samim ti i jednostavan za skidanje;
 • ne povećava otpor vazduha, a samim tim ne utiče na potrošnju goriva;
 • smanjuje izloženost bicikala insektima;
 • šiti i bicikle i automobil od potencijalnih oštećenja;
 • je pogodan za većinu modela bicikala.

Mane nosača za bicikle, za kuku

Nosač za bicikle, za kuku,

 • zahteva, kao što i njegov sam naziv kaže, kuku za vuču na automobilu;
 • ne dozvoljava, u pojedinim slučajevima, pomeranje bicikala, što sprečava otvaranje gepeka;
 • što je manji, povećava nestabilnost bicikala na njemu;
 • izlaže bicikle padavinama i ptičjem izmetu;
 • otežava parkiranje;
 • u pojedinim slučajevima, u zavisnosti od modela, zaklanja tablice i svetlosne elemente, te zahteva instalaciju dodatnih delova.

Saveti za vožnju s nosačem za bicikle

Uvek imajte na umu da, usled bicikala na nosaču, koji god tip nosača bio u pitanju, vaš automobil prevozi određeni teret, te prilagodite brzinu situaciji i nikako nemojte „divljati“ na putu.

Kada je u pitanju krovni nosač, vaš automobil dobija i na visini, što znači da, pre parkiranja u garažu, obavezno prvo skinite bicikle s nosača. Štaviše, izbegavajte vožnju kroz prolaze ili drive-through-ove, kada prevozite bicikle na krovnom nosaču, kako ne biste oštetili i njih, i nosač, i automobil.

Napomena

Uvek proverite kompatibilnost svog bicikla s tipom nosača za koji ste zainteresovani, budući da pojedini tipovi nosača za bicikle poseduju, kao primarnu tačku kačenja, ručicu za ram, dok je kod ostalih primarna tačka kačenja ručica za točak ili viljuška prednjeg točka.