Skip to content

12/01/2024 Vesti

TotalEnergies u 2023. godini među globalnim liderima u proizvodnji solarne energije

TotalEnergies je 2023. godine postala lider na tržištu solarne energije

Sa ukupnim kapacitetom proizvodnje od 41,3 GW, uključujući i već operativni kapacitet od 12 GW, kompanija TotalEnergies je 2023. godine postala lider na tržištu solarne energije.

U svom poslednjem izveštaju, istraživačko-konsultantska kompanija Mercom Capital Group potvrdila je lidersku poziciju kompanije TotalEnergies i istakla obim i raznolikost projekata koje sprovodi na globalnom nivou.

Poslednjih nekoliko godina, TotalEnergies učestvuje u značajnim projektima širom sveta i investira svoja sredstva u razvoj solarne energije. Jedan od takvih projekata uključuje solarnu elektranu Al Kharsaah kapaciteta 800 MW, koja se nalazi u Kataru.

Kako bi se ubrzala energetska tranzicija, kompanija godišnje izdvaja 5 milijardi dolara za razvoj obnovljivih izvora energije i energije sa niskim sadržajem ugljenika. Takođe, značajna su i partnerstva sa drugim velikim kompanijama, kao što su Adani Green Energy Ltd. u Indiji, Casa dos Ventos Energias Renováveis u Brazilu i Clearway Energy Group u SAD.

Projekti u vezi sa solarnom energijom

Na osnovu operativnih kapaciteta postojećih projekata, projekata u fazi izgradnje i projekata koji su dobili PPA priznanje (Power Purchase Agreement), u izveštaju koji je Mercom objavio, kompanija TotalEnergies je navedena kao najveći proizvođač solarnih fotonaponskih sistema u svetu, sa ukupnim kapacitetom od 41,3 GW.

Projekti u vezi sa solarnom energijom su samo jedan od načina na koje TotalEnergies sprovodi svoju energetsku tranziciju. Kompanija nastavlja da razvija svoje poslovanje kako bi učvrstila poziciju svetskog lidera u ovom segmentu.

TotalEnergies planira nastavak širenja svog poslovanja u vezi sa proizvodnjom energije, sa ciljem da utrostruči proizvodnju električne energije rastom sa 33 TWh na više od 100 TWh do 2030. godine.
Pročitajte Mercom-ov izveštaj o vodećim svetskim proizvođačima solarne energije