Skip to content

04/04/2022 Vesti

Nagradno takmičenje na Instagram profilu @totalenergies_rs

Pravila i uslovi učestvovanja

Nagradno takmičenje na Instagram profilu

Ovo nagradno takmičenje je u organizaciji društva za marketing SmartPoint Adria d.o.o., Murmanska 19, 11000 Beograd, Srbija, matični broj 20776650 (“SmartPoint Adria” ili “Organizator”), uz ovlašćenje kompanije TotalEnergies Marketing Serbia d.o.o. („TotalEnergies“), u skladu sa Članom 232 Zakona o obligacionim odnosima – Slučaj konkursa. U cilju eliminisanja bilo kakve zabune, ovo nagradno takmičenje, kao i Pravila i uslovi učestvovanja, ne sadrže elemente igre na sreću (sa nagradnim fondom u robi ili uslugama) i ne podleže odredbama Zakona o igrama na sreću. 

Da biste učestvovali u nagradnom takmičenju, morate u potpunosti pročitati i prihvatiti naša Pravila i uslove učestvovanja.

Zaposleni/angažovani u agenciji SmartPoint Adria i kompaniji TotalEnergies, kao i njihova rodbina do 3. stepena srodstva, nemaju pravo učešća u ovom nagradnom takmičenju. 

Nagradno takmičenje traje 5 kalendarskih dana, od 5. do 9. aprila.  

Da biste učestvovali u nagradnom takmičenju, neophodno je da pratite Instagam profil @totalenergies_rs i odgovorite tačno na kviz pitanje u okviru Story objave.
Svakog dana u gore naznačenom periodu, nagrade osvaja prvih 5 učesnika koji odgovore tačno na zadato kviz pitanje.
Jedan učesnik može osvojiti nagradu samo jedanput. 

Sve nagrade su istovetnog karaktera i čini ih set proizvoda za održavanje vozila: sunđer za automobil, peškir i mikrofiber krpa. Boje proizvoda u setu se mogu razlikovati u odnosu na boje koje su prezentovane na fotografijama.

Imena dobitnika nagrada će biti objavljivana svakog dana u okviru Story objave, za kviz pitanje postavljeno prethodnog dana.
Od dobitnika nagrada se očekuje da uspostave kontakt putem direktne poruke na @totalenergies_rs u roku od 5 kalendarskih dana od objave i dostave sledeće podatke: ime, prezime, adresa i broj telefona. 

U slučaju da ne dobije nikakvu povratnu informaciju od dobitnika u naznačenom roku, Organizator će kontaktirati dobitnike putem direktne poruke. Ukoliko i pri drugom pokušaju Organizator ne dobije neophodne podatke za slanje nagrade, istu zadržava agencija SmartPoint Adria i vraća je kompaniji TotalEnergies.

Nagradu može osvojiti samo jedan član porodice koja živi na istoj adresi. 

U slučaju da više od jednog dobitnika dostavi istu adresu za slanje nagrade (mesto, naziv ulice i kućni broj), samo će jedna nagrada biti poslata na dostavljenu adresu.

Dostava nagrada vršiće se kurirskom službom Post Express na ime dobitnika lično, u roku od 7 kalendarskih dana od datuma kada dobitnik pošalje podatke za dostavu. 

Ukoliko kurirska služba ne pronađe učesnika na naznačenoj adresi, nagrada će se vratiti Organizatoru. U tom slučaju, Organizator će poslati nagradu još jedanput u roku od 7 kalendarskih dana od datuma kada se pošiljka vratila. Ukoliko učesnik ne preuzme nagradu i drugi put, ili u slučaju da učesnik odbije da preuzme nagradu, nagrada će se vratiti Organizatoru nepovratno.

Samo punoletni državljani Republike Srbije mogu da osvoje nagradu. Troškovi slanja nagrada su pokriveni na teritoriji Republike Srbije. Nagrade se ne mogu prenositi trećem licu bez saglasnosti Organizatora i kompanije TotalEnergies i ne mogu se zameniti za novac.

SmartPoint Adria i TotalEnergies odgovorni su samo za sadržaj koji su sami proizveli i postavili.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da su učesnici varali kako bi dobili nagrade, biće diskvalifikovani bez prethodnog obaveštenja i objašnjenja. Organizator ima pravo da ukloni sav tekst i izjave koje su diskriminišuće, vulgarne i uvredljive na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi bez daljeg objašnjenja.
SmartPoint Adria, TotalEnergies i bilo koja treća strana uključena u razvoj i distribuiranje nagradnog takmičenja ne prihvataju odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak ili neispravnost koju učesnik može iskusiti, uključujući maliciozni softver (viruse) kao i štetu/gubitak/neispravnost usled preuzimanja bilo kakvih materijala, sadržaja, podataka, tekstova, slika, fotografija, video i audio materijala sa veb-sajta totalenergies.rs i Instagram profila @totalenergies_rs.    

Ovo nagradno takmičenje se ne može koristiti niti deliti u komercijalne svrhe i dostupno je samo za ličnu upotrebu i u gore pomenutu svrhu, u skladu sa Pravilima i uslovima učestvovanja. 

Svi lični podaci učesnika su zaštićeni od strane kompanije TotalEnergies i agencije SmartPoint Adria i neće biti deljeni niti objavljivani izvan kompanije TotalEnergies i agencije SmartPoint Adria. 

Učestvovanjem u ovom nagradnom takmičenju, učesnici su svesni i u potpunosti saglasni sa time da ustupaju lične podatke za sakupljanje/obradu/korišćenje. Lični podaci će biti korišćeni isključivo za pristup, korišćenje i učestvovanje u nagradnom takmičenju, identifikaciju, slanje nagrada i primanje korespondencije od strane Organizatora.

Učesnik/ca potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je kao dobitnik dostavio/la tačne podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona), da je pročitao/la Pravila i uslove učestvovanja i da je saglasan/na sa istim.

Ovo nagradno takmičenje se može obustaviti ili odložiti u slučaju da postoje objektivni razlozi za koje Organizator nije odgovoran, koje nije mogao da predvidi, spreči, eliminiše niti izbegne, a koji značajno utiču na implementiranje i realizaciju konkursa/kampanje.

Nagradno takmičenje na Instagram profilu

 

U Beogradu,

April 2022, SmartPoint Adria, uz ovlašćenje kompanije TotalEnergies