Skip to content

24/11/2022 Vesti

”Izvori energije” - interaktivna igra za decu ranog školskog uzrasta

Sa ciljem da doprinese razvoju zajednica i regiona u kojima posluje, TotalEnergies nastavlja sa aktivnostima koje su usmerene na edukaciju najmlađih članova zajednice. U saradnji sa lokanim obrazovnim ustanovama, TotalEnergies predstavlja igru “Izvori energije”, kojom nastoji da deci ranog školskog uzrasta približi različite izvore energije, kao i njihovu ulogu u očuvanju životne sredine.

interaktivna igra za decu

Kroz ovu interaktivnu igru, koja na slikovit način dočarava put do kuće, školarci imaju priliku da se “otisnu” u avanturu u kojoj nailaze na pregršt zanimljivih i korisnih informacija u vezi sa različitim vidovima energije. Bacanjem kockice, svaki učesnik saznaje koliko polja treba preći od početne do krajnje pozicije. Ali, baš kao se energija transformiše i menja, tako ni put do kuće nije pravolinijski! Dok pojedini izvori energije donose napredak, postoje i oni koji vraćaju nekoliko polja unazad! Upravo ovakav element neizvesnost donosi dodatno uzbuđenje i podstrek deci da sa uživanjem usvajaju nova znanja.

interaktivna igra za decu

Kao globalna multi-energetska kompanija koja u srce svoje strategije postavlja održivi razvoj, TotalEnergies sledi svoju ambiciju da predvodi energetsku tranziciju proizvodnjom energije koja je pristupačnija, čistija, pouzdanija i dostupnija što većem broju ljudi. Kako društveni angažman igra veliku ulogu u ostvarenju pomenute ambicije, TotalEnergies poziva sve članove zajednice na aktivno učešće i doprinos očuvanju životne sredine.