Skip to content

Faktori koji utiču na interval zamene ulja

Nakon što smo izabrali odgovarajuće ulje za naš motor i videli kako se pravilno menja ulje i filter za ulje, ostaje nam da redovno servisiramo auto kako bi nas dugo i kvalitetno služio. Jedno od pitanja sa kojim se često susrećemo jeste interval zamene motornog ulja. Iako ćete ovu informaciju pronaći u uputstvu proizvođača automobila i u servisnoj knjižici, važno je znati da postoje određeni faktori koji dodatno utiču na interval zamene ulja. Zato preporučujemo da konsultujete Vašeg servisera koji ima uvid u stanje motora i uslove u kojima vozite. Neke od najbitnijih faktora koji utiču na period zamene i potrošnju ulja izdvojili smo za Vas u ovom infografiku, a Vi budite slobodni da nas kontaktirate i podelite sa nama Vaša zapažanja.